Tidiga tecken på att du lider av depression

Det kommer allt fler varningar för att depressioner i Sverige ökar till följd av coronaepidemin.  ”Rädslan och isoleringen under coronapandemin kan orsaka depression”, säger Marie Åsberg som är emeritus professor i psykiatri. ”Tyvärr väntar alldeles för många för länge med att söka vård”. De vanligaste behandlingarna vid måttlig till svår depression är psykoterapi eller läkemedel,…

läs mer