Tidiga tecken på att du lider av depression

Det kommer allt fler varningar för att depressioner i Sverige ökar till följd av coronaepidemin. 

”Rädslan och isoleringen under coronapandemin kan orsaka depression”, säger Marie Åsberg som är emeritus professor i psykiatri. ”Tyvärr väntar alldeles för många för länge med att söka vård”. 
De vanligaste behandlingarna vid måttlig till svår depression är psykoterapi eller läkemedel, men sedan ca 3 år tillbaka rekommenderar Socialstyrelsen även ett tredje alternativ, s k transkraniell magnetterapi (TMS), också kallad hjärnstimulering. TMS/hjärnstimulering är en effektiv och i stort sett biverkningsfri metod för behandling av depression. TMS ges bl a på psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Malmö och Stockholm.

Artikel på Expressen